72/517-900 info@hazmester98.hu

IIR alkalmazási terület

Az integrált irányítási rendszer (MIR, KIR, MEBIR) területileg kiterjed:

 • az irodákban végzett tevékenységeinkre,
 • a külső területeken (megbízónk által kijelölt) végzett helyszíni kivitelezésre,
 • a személy-, teherszállításra, közúti közlekedésre

A rendszer nem terjed ki a Kft. pénzügyi, számviteli, kontrolling feladatokra.

Nyilatkozat (minőség-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság politika (MIR, KIR, MEBIR))

Társaságunk vezetése fontosnak tartja a vevők, a munkavállalók és a többi érdekelt fél elégedettségét.

A Házmester ’98 Kft. vezetése felismerte a vállalati gyakorlatban a magas minőségi elvárások teljesítését, a környezetvédelem, a munkavédelem, az egészségvédelem fontosságát, elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001:2015 (MIR), MSZ EN ISO 14001:2015 (KIR) és az MSZ 28001:2008 (MEBIR) szabvány szerinti irányítási rendszerek bevezetésére, működtetésére és folyamatos fejlesztésére az alábbi területeken:

 1. Nyomdai tevékenység
 2. Épületüzemeltetési tevékenységek:

             Építőipari kivitelezés

             Épületkarbantartás (gondnoki tevékenység:
             fűnyírás, szakipari munkák lakatos, 
             asztalos, villanyszerelés, költöztetés)

 1. Gallyazás
 2. Gyomirtózás, parlagfű mentesítés
 3. Al-állomások (32 db) külső és belső takarítása (tisztán tartás, fűnyírás, gyomirtózás).

A balesetek megelőzésére törekszünk a gondos bánásmód elvének megfelelően. A környezetszennyezések megelőzése érdekében tevékenységünk környezeti hatásait rendszeresen értékeljük, meghatározzuk a jelentős tényezőket, a káros hatások csökkentésére célokat dolgozunk ki, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Üzemanyag felhasználásunk, gépjárműveink füstgázkibocsátásának (légszennyezés) elemzésére különös gondot fordítunk, mutatókat fogalmaztunk meg környezeti teljesítményünk rendszeres értékelésére, növelésére.

Céljaink elérése érdekében a következő irányelveket határoztuk meg:

 • Kiemelt feladatunknak tekintjük a minőségi munkavégzést, a vonatkozó, alkalmazható követelmények (jogi és egyéb előírások), a környezetvédelmi, a munkavédelmi, a tűzvédelmi előírásoknak, a vevői, munkavállalói és a környezet elvárasainak való megfelelést, az általános munkahelyi egészségvédelem és biztonság szintentartását, a munkakörülmények további javítását;
 • A munkahelyi biztonság és munkavállalóink egészségének megőrzése valamint a környezettel való gondos bánásmód érdekében belső és külső képzéseket, továbbképzéseket tartunk;
 • Odafigyelünk már a feladatok megtervezésénél a keletkezett hulladékmennyiség minimalizálására, a munkavégzés kockázatának csökkentésére;
 • Összegyűjtöttük működésünkkel kapcsolatba hozható munkafeltételeket és tényezőket, amelyek hatással vannak munkavállalóink, az alvállalkozó munkavállalói, a megrendelők által kijelölt munkahelyeken jelenlévő személyek egészségére és biztonságára;
 • Kialakítottuk, és rendszeresen ellenőrizzük integrált rendszerünk működését, mely megfelelő alkalmazásával folyamatosan azonosíthatóak a veszélyek, elkerülhetők az eltérések a munkánkra vonatkozó jogi-, szabványi előírásoktól, szabályzatoktól, amelyek közvetve vagy közvetlenül sérüléshez, egészségkárosodáshoz vezethetnek;
 • Megfogalmaztuk a szervezet működésével kapcsolatos kockázatok kézbentartását, a balesetmentes működést, a sérülést-, kárt okozó tevékenységek megelőzését célzó intézkedéseinket.

Nyilatkozatunk (mely megfelel a szervezet szándékainak és környezetének, valamint támogatja annak stratégiai irányvonalát) a dolgozóink, ügyfeleink, alvállalkozóink számára elérhető. Minden munkatársunk elkötelezett abban, hogy az irányítási rendszer követelményeinek ismeretében minőségi munkával járuljon hozzá a környezetvédelemmel, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos célkitűzéseink magvalósításához.

Nyilatkozatunk tartalmával megismertetjük jelentős érdekelt feleinket. Alvállalkozóinkat, beszállítóinkat ösztönözzük környezeti teljesítményük javítására, elvárjuk tőlük a környezetvédelmi, munka-, egészségvédelmi és a szerződésekben megfogalmazott egyéb követelmények (megfelelési kötelezettségek) teljesítését, a Házmester ’98 Kft. Nyilatkozatának megismerését és a rájuk vonatkozó követelmények betartását.

Kelt: Pécs, 2016.03.01.                                                  Andrell Tamás – ügyvezető

MSZ 28001:2008 English

MSZ 28001:2008 Magyar

MSZ EN ISO 9001:2009 English

MSZ EN ISO 9001:2009 Magyar

MSZ EN ISO 14001:2005 English

MSZ EN ISO 14001:2005 Magyar